MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

My Story

FOREVER je pomogao milionima ljudi širom sveta da ostvare snove o kojima nikada nisu sanjali.

FOREVER mi je dao priliku da podelim sa svetom fantasti?nu mogu?nost i odli?ne proizvode. Postignuta je finansijska nezavisnost i bolje zdravlje kroz ovu fantasti?nu priliku. Ukoliko zdravlje doživljavate ozbiljno i vodite ra?una o vašoj finansijskoj budu?nosti, Forever je prava prilika za Vas!