MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

Your Opportunity

Sta? sa finan?ne nezávislým znamená riadi? vlastný osud - všetko, ?o ste v živote chceli, bude možné. Ak sa svojou prácou alebo povolaním nedokáže dosta? tam, kam by ste chceli, Forever Living Products ponúka úžasnú možnos? ako zmeni? smer!

?o môžete strati??!

?o je dôležitejšie ako zarába? viac pe?azí? ?as. Presnejšie, ?as na veci, ktoré robíte najradšej so svojou rodinou a priate?mi. Snaha, ktorú TERAZ vložíte do ?innosti FLP, sa vám mnohonásobne vráti, pretože odbyt vášho tímu distribútorov vám zaistí ?as a príjem na to, aby ste mohli ži? život, aký chcete. Forever Living Products má k dispozícii všetky nástroje, ktoré potrebujete na dosiahnutie úspechu:

  • Kvalitné produkty
  • Vynikajúcu podporu
  • Fantastické nástroje odbytu a marketingu
  • Vzdelávacie semináre
  • Odmeny a bonusy pre distribútorov
  • Rozsiahlu firemnú stránku a osobné stránky distribútora

Postarali sme sa o výskum a vývoj, prieskum trhu, balenie, distribúciu, marketing a administratívu pre vás. Jediné, ?o musíte urobi?, je podeli? sa o tieto osved?ené kvalitné výrobky so svojimi zákazníkmi a vytvori? si svoj vlastný biznis!

Je to zadarmo pripoji?, takkliknite tu - a za?a? na ceste k bohatšie budúcnosti s navždy!