MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

Oportunitatea Ta

A deveni independent din punct de vedere financiar înseamn? s? ai posibilitatea de a?i controla propriul destin. Înseamn? ca aproape tot ceea ce-?i dore?ti în via?? s? devin? posibil. Dac? munca sau cariera nu te duc acolo unde ai vrea s? fii, Forever Living Products î?i ofer? oportunitatea extraordinar? de a-?i schimba destinul!

Ce ai de pierdut?

Ce este mai important decât a câ?tiga mai mul?i bani? Timpul. Mai ales timpul de a face, împreun? cu familia ?i prietenii, lucrurile care î?i plac cel mai mult. Efortul pe care îl faci acum pentru construirea afacerii FLP î?i va fi r?spl?tit pe m?sur?, întrucât vânz?rile echipei tale î?i vor asigura venitul ?i timpul de a avea exact stilul de via?? pe care ?i-l dore?ti. Forever î?i pune la dispozi?ie tot ceea ce ai nevoie pentru a reu?i:

  • Produse de calitate
  • Suport ethnic de calitate
  • Instrumente de vânz?ri ?i marketing excelente
  • Seminarii de instruire
  • Programe stimulative ?i bonusuri
  • Un website official ?i posibilitatea de a-?i construe propriul website

Ne-am preocupat de cercetare ?i dezvoltare, de studiul pie?ei, de producerea, ambalarea ?i livrarea produselor. Nu trebuie decât s? împ?rt??i?i toate acestea cu cei dragi, iar afacerea voastr? se va dezvolta spectaculos!

Înscrierea este gratuit?. Nu trebuie decât s? ap?sa?i aici ?i ve?i porni în c?l?toria spre un viitor independent din punct de vedere financiar al?turi de FOREVER!