MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

The Company

Forever Living Products je multilevel marketingová spolo?nos?, ktorá má po celom svete vyše 9,5 milióna distribútorov, je aktívna v 120 krajinách a vytvára maloobchodný obratviac ako 2 miliardy dolárov.

Forever Living Products a dcérske spolo?nosti sú najvä?šími pestovate?mi, výrobcami a distribútormi aloe vera na svete. Spolo?nos? FOREVER je vertikálne integrovaná, kontroluje všetko od polí po továre?, výskum a vývoj, balenie, prepravu a distribúciu. Exkluzívna rada produktov FOREVER pre zdravie a krásu zameraných na výživu, starostlivos? o pokožku, úpravu telesnej hmotnosti, osobnú starostlivos? a kozmetiku zmenili pocity, výzor a život miliónom ?udí!