MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

The Company

Forever Living Products jest firm? marketingu sieciowego, która obejmuje ca?y ?wiat, ma 9,75 miliona dystrybutorów, dzia?a w ponad 137 krajach i rocznie generuje ponad 2 miliardy dolarów obrotów.

Forever Living Products i spó?ki powi?zane to najwi?ksi na ?wiecie plantatorzy, wytwórcy i dystrybutorzy Aloe Vera. FOREVER jest firm? poziomo zintegrowan?, co oznacza kontrol? nad ca?ym procesem produkcyjnym, od upraw, przez fabryki, dzia? bada? i rozwoju a? do pakowania, wysy?ki i dystrybucji. Ekskluzywna gama produktów dla zdrowia i urody FOREVER, obejmuj?ca suplementy od?ywcze, piel?gnacj? skóry, kontrol? wagi, higien? osobist? oraz kosmetyki kolorowe, zmieni?a samopoczucie, wygl?d i styl ?ycia milionów ludzi!