MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

Společnost

Forever Living Products je multilevelová marketingová spole?nost, která má více než &9,5 miliónu distributor?, p?sobí v 120 státech a má ro?ní obrat maloobchodního prodeje více než 2 miliardy dolar?.

Forever Living Products a její dce?iné spole?nosti jsou nejv?tšími p?stiteli, výrobci a distributory produkt? z aloe vera ve sv?t?. Spole?nost FOREVER je vertikáln? integrovaná a kontroluje všechno - od p?stování na polích, zpracování v továrnách, výzkum a vývoj, až k balení, odesílání a distribuci. Exkluzivní linie produkt? FOREVER "health and beauty" pro výživu, pé?i o ple?, regulaci váhy, osobní pé?i a kosmetiku zm?nila zp?sob cít?ní, vzez?ení a bytí milion? lidí!